Kiukainen

Gustaf von Numers

Alaisen, nyhäisen harjakoron jakaman kilven sinisessä yläkentässä kaksi paaluittaista kultatähkää, kultaisessa alakentässä sininen, aaltokoroinen hirsi.
Kiukaisten kunta liitettiin vuonna 2009 Euran kuntaan.